SmdB De Ark

Pestprotocol

Ieder kind moet zich veilig kunnen voelen op en rond school, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen. Bij ons op school werken we met school-, klassen- en pleinregels om het samen fijn te hebben. Ook houden we klassenvergaderingen en is er een leerlingenraad. Samen zijn we, leerkrachten, kinderen én ouders, verantwoordelijk voor de sfeer op school. 
Meestal gaat het goed, maar soms niet. Voor die momenten hebben wij een pestprotocol. Hierin staat hoe we met elkaar om behoren te gaan en welke stappen er genomen worden als het toch mis gaat. We mogen elkaar hierop aanspreken. Het doel blijft om op een goede manier met elkaar om te gaan.
Bij inschrijving krijgt een gezin het (verkorte) protocol mee naar huis. Jaarlijks wordt aan het begin van het schooljaar het protocol en de regels met de kinderen doorgesproken. De kinderen vanaf groep 3 en u als ouder/verzorger zetten hun handtekening onder de afspraken aangaande omgaan met elkaar en internetgebruik. Zo kunnen we samen, ouders, kinderen en school, ervoor zorgen dat het fijn vertoeven is op SmdB De Ark. Voor het volledige pestprotocol kunt u hier klikken.