SmdB De Ark

Informatie

 

Onder dit kopje kunt u allerlei informatie vinden voor u als ouders vanuit school, medezeggenschapsraad, bestuur enz.

 

Juf Tineke, juf Marjolein en juf Cokky volgden de verdiepingscursus '10  Ankers voor kindgericht onderwijs'.

Een van de eindopdrachten was een brief aan de kinderen schrijven. In de link vindt u de brief van juf Cokky als directeur aan de kinderen.

 

Ieder heeft de cursus met goed gevolg doorlopen en heeft zijn certificaat gehaald.